top of page

Administració Pública

augsburg-4442742_1280_edited.jpg

Sostenibilitat

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Responsabilitat social

Plans de sostenibilitat

Educació ambiental

Anàlisi de polítiques públiques

Participació

Desenvolupament de processos per a la consecució del Govern Obert

Investigació acció participativa

Diagnòstics participatius

Participació i tecnologies digitals

Anàlisi de polítiques públiques

Cultura

Anàlisi de públics culturals

Plans estratègics en cultura

Anàlisi de polítiques públiques

Estratègies i programes d'ampliació d audiències

Igualtat

Plans digualtat

Espais de cures

Anàlisi de polítiques públiques

Conciliació

Conscienciació

Salut

Pla de salut comunitària

Seguretat alimentària

Prevenció de la soledat no desitjada

Prevenció de drogues i addiccions

Anàlisi de polítiques públiques

Innovació

Innovació educativa

Anàlisi de polítiques públiques

Pla estratègic

Universitats

library-1147815_1280_edited.jpg

Disseny de recerca

Intentem respondre a:

Què coneixerem?

Com ho coneixerem?

Com explicarem el que hem obtingut?

Metodologies quantitatives

Elaboració i anàlisi d'enquestes.

Realització del treball de camp de les enquestes

Cerca i disseny de mostres

Creació i anàlisi de bases de dades

Web scraping

Anàlisi de dades secundàries

Metodologies qualitatives

Captació

​Realització d'entrevistes

Grups de discussió

Transcripcions

Metodologies etnogràfiques

Etnografies

Passeojos etnogràfics

Etnografies a objectes

Cartografia de controvèrsies

Metodologies participatives

Investigació acció participativa (IAP)

Mapeig col·lectiu

Sociograma

Presentació de resultats

Presentacions gràfiques

Redacció d'informes

Tercer Sector

hand-7817478_1280.jpg

Gestió comunitària

Processos participatius

Elaboració d'eines per a comunitats

Creació d'espais

Avaluació

Diagnòstics i avaluació de processos

Avaluació d'impacte i incidència

Anàlisi de polítiques públiques

Cures

Relacionar entitats

Diagnòstics participats

Estratègies

Diagnòstics

Escoltar

Empatitzar

Explorar

Analitzar

Orientar

Sostenibilitat

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Responsabilitat social

Plans de sostenibilitat

Educació ambiental

Anàlisi de polítiques públiques

Partits Polítics

Estudis d'opinió

Estudis propis 

Anàlisi de dades secundàries

Estudis pre i post electorals

Comunicació

Estratègies comunicatives

Estratègies pre i post campanya

Estratègia

Anàlisi d'intenció de vot

Anàlisi pre i post electorals

bottom of page