top of page

Mapeig Joventut ParticipActiva, Justícia Climàtica i DDHH

Diagnòstic participatiu per conèixer l'estat del tercer sector pel que fa al medi ambient des de l'òptica de la joventut

Procés orientat al foment de la participació i incorporació als processos d'incidència mediambiental i climàtica de la joventut valenciana a través dels següents eixos: a) articulació de la joventut valenciana entorn de la justícia climàtica i incorporació a processos de lluita, b) enfortiment i acompanyament de processos del teixit associatiu juvenil valencià, c) foment de xarxes activistes valencianes i amb el Sud Global per una transició climàtica justa, d) reforç del lideratge juvenil en incidència política, e) promoció d'una reflexió crítica sobre les causes i propostes d'una transició climàtica justa, f) visibilitzar connexions entre lluites i impactes locals i globals. 


Es desenvolupa en tres fases: 

  1. Generació de coneixement sobre espais i canals de participació. 

    1. Realització del mapeig participatiu d'associacions i moviments valencians de joventut entorn de la defensa de justícia climàtica, el territori i el medi ambient. Procés pel qual es busca diagnosticar la situació, conéixer les principals demandes, situar geogràficament i construir una realitat *colaborativamente amb la joventut per a un major acostament a la justícia climàtica.

  2. Formació-reflexió-acció i articulació de xarxes activistes.

  3. Fase de sensibilització-mobilització-participació i incidència


Resum

Tercer sector

Aliança per la Solidaritat i Integra2 Món

En procés

24 de enero de 2024

Elaboració i disseny de la primera fase

Galeria del projecte

bottom of page