top of page

Diagnòstic de la innovació social al País Valencià

Analitzar l'estat de la innovació social al territori valencià i identificar les bones pràctiques i tendències de la innovació social

Diagnòstic sobre l'estat de la innovació social en territori valencià d'empreses, organitzacions socials, universitats i administracions públiques.


A través de les següents fases:

  1. Conéixer el significat que té la innovació social per a les diferents entitats 

  2. Identificar els principals agents de la innovació social i el sistema de relacions 

  3. Esbrinar les principals problemàtiques a l'hora de posar en pràctica la innovació social

  4. Definir quines accions han d'aplicar-se per a impulsar la innovació social.

  5. Identificar les bones pràctiques i tendències d'innovació social.

Resum

Tercer sector

Jovesòlides

En procés

24 de enero de 2024

Col·laboració amb El Rogle en totes les fases del diagnòstic

Galeria del projecte

bottom of page